Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng Khoa học Các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Vấn đề lý luận và thực tiễn”. ...