Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2019) họp phiên đầu tiên

Chiều ngày 14/9/2018, tại phòng họp B nhà A, Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2019) đã tổ chức phiên họp đầu tiên nhằm triển khai nhiệm vụ. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì phiên họp, cùng tham dự có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên Học viện.

Mở đầu phiên họp, TS. Nguyễn Tiếp Hiệp – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Chỉ đạo và 04 Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm bao gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, Tiểu ban Thi đua, Khen thưởng và Tiểu ban Cơ sở vật chất và Lễ tân – Khánh tiết; thành viên Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban bao gồm Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Học viện và một số chuyên viên từng tham gia công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Học viện (29/5/1959 – 29/5/2014).

B

Các đại biểu dự họp đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm nên bắt đầu triển khai ngay từ tháng 10 năm 2018 để tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn hệ thống Học viện; đề nghị các đồng chí Trưởng Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ; công tác biên soạn kỷ yếu, tài liệu phục vụ Lễ kỷ niệm nên kế thừa các tài liệu khi biên soạn dịp kỷ niệm 55 năm và bổ sung các tài liệu mới trong 5 năm gần đây để đảm bảo tiết kiệm; đề nghị Ban Tổ chức cán bộ sớm rà soát, xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu cấp nhà nước theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng; đề nghị mỗi công chức, viên chức, người lao động Học viện phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay vì Học viện trong việc kêu gọi, huy động các nguồn tài trợ, ủng hộ Lễ kỷ niệm…

Phát biểu kết luận, TS. Đặng Xuân Hoan đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc triển khai sớm các nội dung công việc theo nhiệm vụ được phân công; chủ động cân đối mọi nguồn lực để tổ chức Lễ kỷ niệm đảm bảo tính trang trọng, tinh thần vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm, hiệu quả./.

Trần Trung

Comments are closed.