Bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ khóa VI năm 2018

Sáng ngày 24/11/2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ khóa VI cho các cán bộ, công chức các bộ, ngành trung ương. Đến dự, có: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng kiêm Phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, đơn vị thuộc Học viện cùng 65 học viên tham gia lớp học.

Phát biểu bế giảng khóa học, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học đặc biệt là các học viên được nhận giấy khen của giám đốc Học viện. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cố gắng của đội ngũ học viên trong đảm bảo thời gian, chất lượng buổi học; sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và công tác tổ chức lớp nghiêm túc, chặt chẽ của cán bộ, quản lý tham gia phục vụ khóa học. Đội ngũ cán bộ cấp vụ là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước ở các lĩnh vực. Do đó, mong rằng những kiến thức, kỹ năng học được trong khóa học sẽ phục vụ có hiệu quả công việc mà các học viên tham dự khóa học được phân công.

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng

Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa VI được tổ chức từ ngày 15/9 đến ngày 04/11/2018 với 65 học viên tham dự, các học viên được nghe giới thiệu 12 chuyên đề và 01 chuyên đề chuyên sâu. Kết thức khóa học, 100% học viên được nhận chứng chỉ, trong đó, 11 học viên được nhận Giấy khen của Giám đốc Học viên vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho học viên

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho học viên

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các học viên đạt thành tích cao trong học tập

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các học viên đạt thành tích cao trong học tập

IMG_37931 IMG_37951

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ cho các học viên

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao chứng chỉ cho các học viên

Hoài Thu

Comments are closed.