Các Bộ môn trực thuộc Khoa Nhà nước pháp luật

  1. BỘ MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Bộ môn hiện có 9 giảng viên (trong đó: 2 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sỹ).

Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Lý luận và pháp luật Thanh tra, Pháp luật Phòng chống tham nhũng.

Bộ môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kì, đặc biệt là các chương trình toạ đàm khoa học, hội thảo khoa học.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 341, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.38343492

Email: Bomonlyluan@gmail.com

image005

 TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

  1. BỘ MÔN THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC

Bộ môn có 08 giảng viên (gồm có 1 GS, 2 TS, 5 Thạc sỹ), với thế mạnh là đa số được đào tạo trình độ sau đại học ở nước ngoài nên đã luôn thể hiện được năng lực, chất lượng cao thông qua kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Hiến pháp và luật tổ chức nhà nước, Thẩm quyền hành chính nhà nước, Thanh tra tài chính, Thanh tra văn hóa.

Giảng viên thuộc bộ môn hằng năm luôn có nhiều sản phẩm khoa học chất lượng nghiên cứu về chuyên môn đào tạo được xuất bản, trong đó có những công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 339, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.38359875

Email: Bomontheche@gmail.com

 

image007

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC

  1. BỘ MÔN THANH TRA

Đây là Bộ môn chịu trách nhiệm chính trong đào tạo Đại học Hành chính- chuyên ngành Thanh tra, với 10 giảng viên (bao gồm 3 Phó giáo sư , 1 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ, 1 cử nhân).

Một số môn học chính do Bộ môn phụ trách: Luật Hành chính, Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính, Quy trình và nghiệp vụ thanh tra, Thanh tra giáo dục- y tế.

Bộ môn chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Câu lạc bộ Thanh tra -môi trường giao lưu, sinh hoạt chính của sinh viên chuyên ngành thanh tra, có sự tham gia của tất cả giảng viên trong Khoa cũng như cộng tác viên đến từ các cơ quan thanh tra nhà nước.

Trong Bộ môn, nhiều giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học tốt, đã có rất nhiều sách chuyên khảo, tham khảo bài báo của các giảng viên thuộc Bộ môn được xuất bản.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 343, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.37735249

Email: Bomonthanhtra@gmail.com

 

 image009

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THANH TRA

Comments are closed.