Các môn học của Khoa

 

 

STT TÊN MÔN HỌC ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH  HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGÀNH

 

1 Đạo đức công vụ 2 Chính quy; vừa làm vừa học
2 Nhân sự hành chính nhà nước 3 Chính quy; vừa làm vừa học
3 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 5 Chính quy; vừa làm vừa học
 

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 Các môn bắt buộc
4 Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước 4 Chính quy
5 Phân tích và thiết kế tổ chức hành chính nhà nước 5 Chính quy
6 Quản lý nguồn nhân lực tổ chức 5 Chính quy
7 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước 4 Chính quy
8 Thống kê trong quản lý nhân sự hành chính nhà nước 3 Chính quy
9 Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước 3 Chính quy
10 Động lực làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước 3 Chính quy
11 Định biên trong cơ quan hành chính nhà nước 3 Chính quy
12 Quản lý nhân sự hành chính nhà nước. 3 Chính quy
 

CÁC MÔN TỰ CHỌN

 

13 Hành vi tổ chức 3 Chính quy
14 Quản lý thời gian trong cơ quan hành chính nhà nước 3 Chính quy
15 Tiền lương và chế độ phúc lợi trong cơ quan hành chính nhà nước 3 Chính quy
16 Quản lý sự thay đổi trong tổ chức hành chính nhà nước 3 Chính quy
17 Văn hóa tổ chức hành chính tổ chức 3 Chính quy
18 Lý thuyết tổ chức 3 Chính quy
19 Quản lý chiến lược 3 Chính quy
20 Nguồn nhân lực quốc tế 3 Chính quy
21 Pháp luật về việc làm trong khu vực công 3 Chính quy
 

HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

 

22 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2 Chính quy
23 Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công 2 Chính quy
24 Công vụ, công chức 2 Chính quy
25 Quản lý theo kết quả hoạt động trong khu vực công 2 Chính quy
26 Phân tích và thiết kế tổ chức công 2 Chính quy
 

HỆ ĐÀO TẠO TIỄN SĨ

 

27 Quản lý chiến lược về nguồn nhân lực trong khu vực công    
28 Quản lý thực thi trong khu vực công    
29 Lý thuyết về tổ chức

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>