Resize of clip_image002

Hỗ trợ hộ nghèo miền Trung xây nhà tránh bão

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Chính sách này sẽ được thực hiện trong 3 năm, góp phần ...
Re-exposure of Resize of Bien VN

Đề xuất quy chế khu vực biên giới biển

(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định về Quy chế khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 18/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị địn...
Resize of chung thuc

Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo dự thảo, mức thu lệ ph...
017fdi

Những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp FDI

(Chinhphu.vn) – Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI đã và đang được triển khai tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định môi trường đầu tư của Việt Nam, nhận được sự đá...