Resize of vay tieu dung

Đề xuất quy định đối với cho vay tiêu dùng

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tiêu dùng có vai trò quan trọng đố...
Resize of coi noi

Xử lý công trình xây dựng cơi nới, lấn chiếm

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề xuất xử lý những công trình xây dựng t...
Resize of tt

Bổ sung quy định thời gian nộp thuế

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 2...