Resize of tot nghiep

Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

(Chinhphu.vn) – Các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) sẽ được phân thành 3 tầng: Cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu; định hướng ứng dụng và định hướng thực hành; trong mỗi tầng có thể xếp thành 5 hạng theo...