1

Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị thường niên của Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS) và Hiệp hội quốc tế các trường và học viện hành chính (IASIA) năm 2016 tại Trung Quốc...

Từ 20 đến 25 tháng 9 năm 2016, đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quôc gia gồm 04 cán bộ, viên chức do TS. Hoàng Quang Đạt, Trưởng Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức làm trưởng đoà...