_MG_7703

Bài phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 27/9/2016, tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ đã có bài phát biểu c...