IMGP4137

Hội nghị Tổng kết các khóa bồi dưỡng tiếng Anh năm 2023 triển khai Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030”

(napa.vn) – Chiều ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết các khóa bồi dưỡng tiếng Anh năm 2023 triển khai Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ng...