IMG-7967

Sinh viên Khóa 17 bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia và các Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thành lập các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 17 (niên khóa 2016 ...