Giảng viên Khoa QL Tài chính công tham gia khóa tập huấn về Đánh giá tác động pháp luật ( RIA )

Thực hiện chủ về nâng cao trình độ cho cán bộ giảng viên của Lãnh đạo Học viện, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2012 tại phòng Hội thảo B, Ban Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với Chương trình cải thiện chất lượng chính sách tổ chức khóa tập huấn “ Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật” (gọi tắt là RIA) cho cán bộ, giảng viên của Học viện. Khoa Quản lý tài chính công đã cử đoàn 05 giảng viên tham gia khóa tập huấn. Cùng với các cán bộ, giảng viên của các Khoa, Ban trong toàn Học viện, Đoàn đã được các giảng viên đã giới thiệu một cách tổng thể về RIA và trực tiếp hướng dẫn kỹ năng Báo cáo đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật thông qua các bài tập tình huống cụ thể.

Đánh giá dự báo tác động của pháp luật (Regulatory Impact Assessment – RIA) là một công cụ kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng nhằm đánh giá và dự báo tác động của các chính sách của chính phủ trước khi được đưa vào thực thi trong thực tế. Hiện tại, RIA được sử dụng khá phổ biến ở các nước công nghiệp phát triển, đặc biệt là các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); bên cạnh đó, số lượng các nước đang phát triển áp dụng RIA vào quá trình hoạch định và ban hành chính sách cũng đang không ngừng tăng lên. Tuy vậy, quá trình áp dụng RIA ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi cũng bộc lộ nhiều điểm bất cập cần phải được cải thiện.

Kết thúc khóa học 05 giảng viên của Khoa đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn về Đánh giá tác động pháp luật ( RIA)

Hình ảnh:

 Đoàn giảng viên Khoa Quản lý Tài chính công tham gia khóa tập huấn


Đoàn giảng viên Khoa Quản lý Tài chính công tham gia khóa tập huấn

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>