Giới thiệu Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo

BanThanhTra

THÀNH LẬP:  Tiền thân của Ban Thanh tra Giáo dục – Đào tạo là Phòng Thanh tra Giáo dục – Đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-HCQG ngày 15-02-2006 do Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ký. Đến năm 2008 ……..

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Tham mưu giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Giám đốc Học viện nhằm đảm bảo thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Học viện Hành chính, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

– Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục. Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và Học viện về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáp dục; quy chế đào tạo, bồi dưỡng; quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; công tác nghiên cứu khoa học; quản lý tài chính, tài sản; công tác tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và các điều kiện khác nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Học viện; giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xác minh, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giáo dục – đào tạo; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng là 10 người; trong đó, có: 3 thạc sĩ  và 7 cử nhân.

– Phó Trưởng Ban phụ trách                                        :   ThS. Hà Anh Tuấn

– Phó trưởng Ban                                                         :   Lưu Minh Phượng

– Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo                            :

– Trưởng phòng Khiếu nại tố cáo                                 :

Điện thoại: 37.736675; 37.734063

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Mặc dù mới được thành lập, nhưng Ban Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của Học viện. Ba năm liền là Đơn vị Tiên tiến………

– Toàn thể cán bộ, viên chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, một số cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng và được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>