Giới thiệu chung

QLNS

THÀNH LẬP:

Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự (tên tiếng Anh là “Faculty of Organization and Personnel Management”), là khoa được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học Hành chính theo Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tổ chức nghiên cứu các vấn đề thuộc về khoa học tổ chức và quản lý nhân sự nhằm cung cấp những thông tin khoa học cơ bản về lĩnh vực này, giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách cũng như các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần thiết;

- Giảng dạy các môn học, các chuyên đề cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính cũng như các tổ chức khác. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cho các hệ: cử nhân hành chính, cao học hành chính, tiến sĩ hành chính; các lớp bồi dưỡng cho chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp;

- Tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các tổ chức trong và ngoài khu vực nhà nước;

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn với sự tham gia, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tính từ năm 2002 đến nay, Khoa còn tổ chức 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Học viện và cấp khoa. Hầu hết các đề tài đều đạt xuất sắc.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, giảng viên là 23 người; trong đó, có 02 phó giáo sư – tiến sĩ, 01 tiến sĩ; 16 thạc sĩ; 05 CN (đang theo học chương trình thạc sĩ)

- Trưởng khoa                                   : PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Hải

- Phó khoa                                        : TS. Ngô Thành Can

- Khoa gồm 2 bộ môn:

+ Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực tổ chức:

- Trưởng bộ môn          : ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Phó Trưởng bộ môn   : ThS Nguyễn Hồng Hoàng

ThS Lê Cẩm Hà

 + Bộ môn Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy nhà nước

- Trưởng bộ môn         : ThS Phan Văn Nhự

- Phó Trưởng bộ môn  : ThS Phan Anh Hồng

Điện thoại        : 37.734581

Email               : khoatcns_napa@yahoo.com

 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

- Tập thể: Hàng năm đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Cá nhân: Hầu hết các cá nhân đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Một số giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Học viện, được tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Học viện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng chính phủ.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>