Giới thiệu chung về Khoa Lý luận cơ sở

LLCS

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

– Tiền thân của khoa lý luận cơ sở được thành lập năm 1981 (Căn cứ theo quyết định của Hội đồng Bộ tr­ưởng số 91/HĐBT ngày 26 tháng 9 năm 1981, về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tr­ường Hành chính Trung ương).

– Năm 1995 đơn vị được mang tên Bộ môn Lý luận cơ sở.

– Năm 1998 Bộ môn Lý luận cơ sở được đổi tên thành Khoa Lý luận cơ sở. (Căn cứ theo quyết định số 143/ QĐ-HCQG ngày 25 – 6 – 1998 của Giám đốc Học viện).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, bồi dưỡng giảng viên và một số công việc khác theo sự chỉ đạo chung của Học viện.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ
Tổng số cán bộ, giảng viên: 22 người: 01 Giáo sư, 05 tiến sĩ, 09 thạc sĩ và 07 cử nhân. Hiện tại Khoa có 05 giảng viên đang học NCS; 03 giảng viên đang học thạc sỹ.

Trưởng khoa  : TS Trương Quốc Chính

Phó Trưởng khoa : TS Lê Văn Dương

Khoa được chia thành 03 Tổ bộ môn:

Bộ môn Khoa học Mác – Lênin:
+ Trưởng bộ môn : TS. Trương Quốc Chính

Bộ môn Chính trị học:
+Trưởng bộ môn : ThS Nguyễn Thị Minh Phượng
+ Phó Trưởng bộ môn : TS Nguyễn Thị Thu Hà

Bộ môn Khoa học đại cương:
+ Phó Trưởng bộ môn : ThS. Nguyễn Thị Thúy (Phụ trách)

Điện thoại: 38.345880; 38.345885; 38.359296; 37.735762; 37.735763

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
Nhiều năm liên tục Khoa Lý luận cơ sở đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc. Đặc biệt là năm 2005, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 995/2005/QĐ/CTN ngày 05-9-2005.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>