Giới thiệu chung về Khoa Nhà nước và Pháp luật

image001

  1. Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Nhà nước và Pháp luật là Khoa Luật thuộc Trường Hành chính Trung ương được thành lập từ năm 1981, theo Quyết định số 91/ HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Năm 1992, được đổi tên thành Khoa Nhà nước và Pháp luật theo Nghị định số 253/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ cơ bản:

– Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy khối kiến thức về về nhà nước và pháp luật trong tất cả các hệ đào tạo (Đại học, sau đại học), chương trình bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia (Bồi dưỡng theo ngạch, chức danh, vị trí việc làm).

– Nghiên cứu về luật học, hành chính học và các lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

– Từ năm học 2009 – 2010 trở đi, Khoa đảm nhận chức năng đào tạo chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Hành chính học cho hệ đào tạo cử nhân Hành chính theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

– Từ năm 2015, Khoa đảm nhận chức năng đào tạo cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp – Hành chính theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc Học viện.

  1. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

– Tổng số cán bộ, giảng viên: 27 người; trong đó, có: 1 GS.TS; 6 PGS.TS; 6 Tiến sĩ; 14 Thạc sĩ  (trong đó có 9 người đang làm nghiên cứu sinh).

– Trưởng Khoa: PGS.TS. Lương Thanh Cường

– Phó Trưởng Khoa: PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu; TS. Trần Thị Diệu Oanh

– Các Bộ môn:

+ Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật. Phó Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Hoa.

+ Bộ môn Thể chế nhà nước. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thúy Vân. Phó Trưởng bộ môn: ThS. Lê Thị Thảo.

+ Bộ môn Thanh tra. Phó Trưởng bộ môn: TS. Bùi Thị Thanh Thúy.

– Điện thoại: 04.38343492; 04.38359875; 04.37735249; 04.37735247; 04.38359875

– Email: nhanuocphapluat@napa.vn

  1. Thành tích tiêu biểu
  • Năm 2011: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
  • Năm 2004: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

- Nhiều năm liên tục được tặng Bằng khen cấp Bộ, Cờ thi đua xuất sắc, đơn vị lao động xuất sắc, đơn vị lao động tiên tiến.

  1. Phương hướng phát triển
  • Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, phấn đấu đến năm 2020, có 90% giảng viên có trình độ tiến sỹ.
  • Hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học/học phần/chuyên đề do Khoa đảm nhiệm.
  • Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo ngành Luật học, trình độ đại học tại Học viện.

Đến năm 2020, xây dựng và triển khai Đề án đào tạo Trình độ Tiến sĩ ngành Luật học.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>