Giới thiệu chung về Khoa Tài chính công

TCC

THÀNH LẬP: Khoa Quản lý Tài chính công được thành lập theo Quyết định số 662/QĐ/HCQG – TCCB ngày 10-10-2002. Tiền thân là Bộ môn Quản lý Nhà nước về Tài chính – Tiền tệ thuộc Khoa QLNN về kinh tế.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức công sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về Quản lý Tài chính công, công sản và dịch vụ công.

– Nghiên cứu khoa học và liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ quan nhà nước khác về Quản lý Tài chính công để ứng dụng vào công tác giảng dạy và cung cấp những luận cứ khoa học cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong hoạt động cải cách tài chính công.

– Biên soạn giáo trình, tài liệu về quản lý tài chính công phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

– Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng là 24 người; trong đó, có: 01 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 02 tiến sĩ, 19 thạc sĩ (trong đó, có người 06 đang làm nghiên cứu sinh); 02 cử nhân ( đang học thạc sĩ).

– Trưởng khoa                 TS. Nguyễn Ngọc Thao

– Phó Trưởng khoa           PGS.TS Trần Văn Giao

– Các Bộ môn ( 03 bộ môn )

+ Bộ môn Chính sách Tài chính quốc gia

Trưởng bộ môn:             Ths. Lê Toàn Thắng

Phó Trưởng bộ môn:      Ths. Hà Hoa Lý

+ Bộ môn Quản lý Ngân sách nhà nước

Trưởng bộ môn:             TS. Đặng Thị Hà

Phó trưởng bộ môn:      Ths Nguyễn Xuân Thu

+ Bộ môn Kế toán, Kiểm toán công

Trưởng bộ môn:             Ths Phạm Thị Thanh Vân

Điện thoại: 04.3.7734510; 04.3.7734511; 04.3.7735760

   THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Năm 2003, đạt danh hiệu Đơn vị Lao động giỏi

– Năm 2004, đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến

– Năm 2006, đạt danh hiệu Đơn vị Lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ

– Năm 2007, được Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Lao động xuất sắc

– Năm học 2007-2008, được Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đơn vị đạt danh hiệu Cờ thi đua cấp Học viện.

– Năm học 2008 – 2009 đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến

– Năm học 2009 – 2010 đạt danh hiệu Đơn vị thi đua tiêu biểu Xuất sắc cấp Bộ.

– Năm học 2010 – 2011 đạt danh hiệu Đơn vị tập thể Lao động tiên tiến

– Năm học 2011 – 2012 đạt danh hiệu Đơn vị tập thể Lao động tiên tiến.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>