Giới thiệu chung về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

IMG_6451

THÀNH LẬP:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 2225/QĐ-HVHC ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Học viện Hành chính.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục là đơn vị chuyên môn trực thuộc Giám đốc Học viện Hành chính, có chức năng tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc Học viện Hành chính trong việc quản lý, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Học viện Hành chính
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện Hành chính

1. Nhiệm vụ chung

– Nghiên cứu, soạn thảo và trình Giám đốc Học viện ký duyệt, ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện Hành chính.

– Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ thuộc phạm vi chuyên môn theo quy định.

– Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự, trang thiết bị và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Hành chính giao.

2. Nhiệm vụ khảo thí

– Chủ trì xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và đề kiểm tra các hệ đào tạo, bồi dưỡng; tham gia Ban đề thi trong kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp các hệ đào tạo, bồi dưỡng;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc tổ chức thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp của các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.  

3. Nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục

– Xây dựng kế hoạch, tham mưu, tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện để Học viện đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

– Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên trong Học viện; triển khai thực hiện các

LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 413 và 414 nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3773 4425; Fax: 04.38358943;

Emailktkdgd@yahoo.com

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>