Giới thiệu chung về Trung tâm Tin học – Thư viện

ThuVien

THÀNH LẬP:

Ngày 06/7/1992, có tên gọi là Trung tâm Thông tin – Tư liệu-Thư viện và xuất bản theo Nghị định 253-HĐBT ngày 07/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tiền thân của Trung tâm là Ban Tư liệu – Thư viện trường Hành chính Trung ương thành lập năm 1991. Từ ngày 04/11/2008 Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện và xuất bản được gọi tên là Trung tâm Tin học – Thư viện.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định số 870/QĐ/HCQG-TCCB, ngày 02-12-2002 của Giám đốc Học viện HCQG.

– Phòng Tư liệu – Xuất bản có chức năng thực hiện công tác tư liệu hành chính; tổ chức biên tập, đánh máy, in, lưu bản nội bộ và phát hành giáo trình, tài liệu học tập, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và sinh viên của Học viện.

– Thư viện có chức năng thực hiện nghiệp vụ công tác thư viện, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Thư viện hiện có các phòng chức năng chính như sau:

1. Phòng đọc báo, tạp chí, các văn bản, tiểu luận

2. Phòng đọc sách tự chọn

3. Phòng mượn sách tham khảo và sách giáo trình

4. Phòng nghiệp vụ

5. Phòng bổ sung

6. Phòng ngoại văn

7. Phòng máy tính internet

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Tổng số cán bộ, viên chức: 20 người; trong đó có 1 Tiến sĩ; 6 thạc sĩ, 11 cử nhân và 2 trung cấp.

– Giám đốc Trung tâm: TS. Chu Xuân Khánh

– Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

– Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Đức Tú

– Chủ nhiệm Thư viện: CN Thái Thị Thanh Hà

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRUNG TÂM TIN HỌC – THƯ VIỆN

Số TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
I BAN GIÁM ĐỐC
01 Chu Xuân Khánh 1959 Giám đốc 3.7730761 0978935171
02 Nguyễn Quốc Tuấn 1960 P. Giám đốc 3.7731334 0904292256
03 Nguyễn Đức Tú 1961 P. Giám đốc 3.7731334 01254569056
II PHÒNG TƯ LIỆU XUẤT BẢN
04 Bá Thị Hiền 1962 Nhân viên 3.8345879 0912229399
05 Phạm Tuấn Anh 1970 Nhân viên 3.8345879 0983608519
06 Nguyễn Thị Thu 1971 Nhân viên 3.8358142 0983315889
07 Phạm Thị Vân Anh 1977 Nhân viên 3.7731334 0904880509
08 Ngô Thị Hải Nam 1975 Nhân viên 3.8359868 0977337318
09 Đỗ Thị Hà 1978 Nhân viên 3.8358142 0989853735
III THƯ VIỆN
10 Thái Thị Thanh Hà 1959 CN. Thư viện 3.8359866 0904800759
11 Vũ Thị Hạnh 1961 Nhân viên 3.8359866 0985887761
12 Phạm Thị Quyến 1977 Nhân viên 3.8359866 01687742404
13 Bùi Thị Hường 1976 Nhân viên 3.8359866 0904306685
14 Lê Thu Hoài 1977 Nhân viên 3.8359866 0988962926
15 Vũ Huyền Trang 1986 Nhân viên 3.8359866 0976888683
16 Nguyễn T. Hoàng Oanh 1984 Nhân viên 3.8359866 0972993368
17 Vũ Thị Hương 1986 Nhân viên 3.8359866 0977177158
18 Nguyễn T. Thanh Huyền 1980 Nhân viên 3.8359866 0904100064
19 Lê Đình Thục 1980 Nhân viên 3.8359866 0904800222
20 Nguyễn Thành Điệp 1977 Nhân viên 3.8359866 0989142245

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

Bằng khen của Bộ Nội vụ đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2004. Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi, Tập thể lao động tiên tiến

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>