Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị Bàn tròn lãnh đạo Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN

Ngày 01/9/2021, trong khuôn khổ các hoạt động thường niên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN (PSTI), TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã tham gia Hội nghị Bàn tròn lãnh đạo Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN với chủ đề “Xây dựng và điều chỉnh cơ sở khu vực để phát triển nguồn nhân lực”. Tham gia Hội nghị Bàn tròn trực tuyến gồm 25 lãnh đạo và công chức quản lý  cao, trung cấp từ 9 cơ sở đào tạo thành viên của Mạng lưới PSTI, bao gồm: Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Hội nghị Bàn tròn, các đại biểu đã thảo luận về thách thức trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực, các lĩnh vực cần cải thiện trong phát triển nguồn nhân lực trong trạng thái bình thường mới, như xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực, xác định hệ thống các kỹ năng cần đào tạo, phong cách học phù hợp với bối cảnh mới,v.v. Hội nghị bàn tròn cũng chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng công chức trong bối cảnh bình thường mới, thông qua các chính sách, các thực tiễn tốt, kinh nghiệm của mỗi quốc gia cũng như đóng góp của PSTI để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các quốc gia trong Mạng lưới, tạo ra sức mạnh tổng hợp góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia thành viên.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện chia sẻ kinh nghiệm của Học viện Hành chính Quốc gia chủ động xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trong bối cảnh COVID 19, quá trình chuyển hướng sang đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng phát triển năng lực; yêu cầu đặt ra đối với giảng viên trong tiếp cận và học hỏi từ thực tiễn và huy động sự tham gia của các nhà thực tiễn để  nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia.

PSTI được thành lập ngày 02 tháng 11 năm 2017, hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy hợp tác và trao đổi giữa các trường công vụ các nước ASEAN trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo trong  hỗ trợ đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hiện PSTI có 10 thành viên là các cơ sở đào tạo công vụ của 10 quốc gia trong khu vực ASEAN.

 Một số hình ảnh của Hội nghị:

1

TS. Somsack Chetsurakarn, Giám đốc Học viện Đào tạo Công vụ Thái Lan phát biểu khai mạc Hội nghị Bàn tròn  Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN

2

TS. Nguyễn Đăng Quế,  Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn  PSTI 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị bàn tròn trực tuyến

4

Các đại biểu trình bày tại Hội nghị 5

Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN

Quỳnh Hoa

Comments are closed.