Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Chiều ngày 21/02/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế, TS. Lại Đức Vượng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức đoàn thể của Học viện và toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị có nhân sự được bổ nhiệm.

IMG_4987

Toàn cảnh Hội nghị.

Triển khai Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc kiện toàn đội ngũ viên chức, lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, đến nay, quy trình tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm 18 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã hoàn tất theo quy định. Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ công bố các quyết định nhân sự của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

IMG_4978

ThS. Nguyễn Huy Hoàng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện.

1. Quyết định số 239/QĐ-HCQG ngày 21/02/2023: tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn TS. Lê Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo, Học viện HCQG. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định số 216/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Lê Anh Xuân giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 14/02/2019.

3. Quyết định số 238/QĐ-HCQG ngày 21/02/2023: điều động, bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm PGS.TS. Hoàng Mai, giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện HCQG. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

4. Quyết định số 246/QĐ-HCQG ngày 21/02/2023: điều động, bổ nhiệm có thời hạn 05 năm PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Học viện HCQG. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5. Quyết định số 229/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Thị Vân Hà giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 19/12/2018.

6. Quyết định số 226/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 16/5/2018.

7. Quyết định số 222/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 14/02/2019.

8. Quyết định số 227/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 31/3/2020.

9. Quyết định số 218/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Đặng Khắc Ánh giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 01/10/2019.

IMG_5000

IMG_5006

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm.

IMG_5001

IMG_5010

Ban Giám đốc Học viện chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm.

10. Quyết định số 215/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Tạ Thị Hương giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 22/4/2019.

11. Quyết định số 211/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Lê Toàn Thắng giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Quản lý kinh tế, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 14/12/2020.

12. Quyết định số 217/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Đỗ Thị Kim Tiên giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Quản lý kinh tế, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 30/11/2018.

13. Quyết định số 212/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 20/01/2022.

14. Quyết định số 225/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 15/6/2022.

15. Quyết định số 221/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 20/6/2018.

16. Quyết định số 219/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Tiến Hiệp giữ chức vụ Giám đốc, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 22/10/2020.

17. Quyết định số 220/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện HCQG. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 07/6/2019.

18. Quyết định số 228/QĐ-HCQG ngày 17/02/2023: bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển giữ chức vụ Giám đốc, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung. Nhiệm kỳ được tính từ ngày 07/4/2021.

IMG_5019

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chúc mừng 18 đồng chí đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tín nhiệm điều động, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của Học viện; chúc mừng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện đã được kiện toàn thêm lãnh đạo mới.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm với nhiệt huyết, trách nhiệm, phát huy năng lực cá nhân, nghiên cứu và nắm vững chức năng, nhiệm vụ của đơn vị công tác và các quy chế, quy định hiện hành, tiếp tục có thêm nhiều giải pháp tốt, cùng ban lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đoàn kết, tập hợp được các viên chức, người lao động trong đơn vị, xây dựng một tập thể trong sạch, vững mạnh. Với mục tiêu xây dựng Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, ngang tầm khu vực đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, nhất là đối với công tác quản lý đào tạo đại học, sau đại học, đòi hỏi toàn hệ thống Học viện, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cần tích cực, tập trung, khẩn trương triển khai các công việc. Giám đốc Học viện bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy vai trò, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học việc trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Lê Thanh Huyền – Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trên cương vị mới, các đồng chí xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học hỏi, tiếp thu và phát huy truyền thống đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cá nhân, với tất cả tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện và đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ của mỗi viên chức, người lao động ở đơn vị.

IMG_5029

TS. Lê Thanh Huyền phát biểu tại phát biểu tại Hội nghị.

IMG_5049

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp này, các đồng chí được bổ nhiệm đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Học viện và của các đại biểu đến dự./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_4973

ThS. Đỗ Văn Phong, Ban Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

IMG_5051

IMG_5090

IMG_5057

IMG_5077

IMG_5060

IMG_5097

IMG_5064

IMG_5103

IMG_5069

IMG_5104

Viên chức, người lao động các đơn vị tặng hoa chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm.

Như Ngọc

Comments are closed.