Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 05/5/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

IMG_3286

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

IMG_3303

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2022 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2022 của Học viện.

IMG_3296

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 của Học viện.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2022, trong tháng 4/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo đại học: tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên đại học K18; xác nhận các văn bằng và thông tin cá nhân cho sinh viên, trả lời phản ánh kiến nghị của công dân về việc cấp bản sao bằng đại học đối với trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp đại học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Đào tạo sau đại học: ban hành quy chế và thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn các ngành đào tạo ở Học viện; chuẩn bị các hội đồng xét duyệt đề cương và tên luận văn thạc sĩ…

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, chuẩn bị phương án đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp phù hợp tình hình dịch bệnh.

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: Hoàn thành nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng năm 2022; hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; góp ý ké hoạch phát triển khoa học công nghệ Học viện giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045…

Công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện thẩm tra hồ sơ viên chức trúng tuyển năm 2021; tham mưu Lãnh đạo Học viện và Bộ Nội vụ về phương án giải quyết đối với số lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện còn lại sau tuyển dụng; chuẩn bị tổ chức các lớp tập huấn ở Học viện và 3 Phân viện…

Công tác hợp tác quốc tế: tiếp tục thực hiện các chương trình làm việc đã ký kết với Trường Cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba, Viện Quản trị Chandler – Xinh-ga-po, Trường Quản trị Normandie – Cộng hòa Pháp…

Công tác kế hoạch – tài chính: xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí không thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2022; triển khai xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của các đơn vị sử dụng ngân sách; rà soát, thẩm định hồ sơ danh mục mua sắm; lập kế hoạch, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án năm 2022; triển khai tập huấn quản lý tài chính đầu tư năm 2022…

Công tác văn phòng: Triển khai các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; Hoàn thành công tác thanh lý tài sản; Triển khai các nội dung về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyên môn tại Học viện…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Các Phân viện: thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứ khoa học theo kế hoạch và Lãnh đạo Học viện phân công, tích cực hợp tác với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo kế hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất đang bị chiếm dụng trái pháp luật…

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Theo đó, một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: nhiệm vụ sửa chữa các toàn nhà của Học viện tại Hà Nội phục vụ Dự án xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia…

Trong tháng 4/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Các mặt công tác đã đạt được những kết quả cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu, công tác kế hoạch – tài chính, văn phòng… Các lĩnh vực công tác: thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học, tạp chí, trang thông tin Học viện bảo đảm khách quan, chính xác; các công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của Đoàn cấp trên.

Kết luận Hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_3304

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

IMG_3312

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị.

IMG_3316

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_3320

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

20220505_144053

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.