Hội nghị viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020

(napa.vn) – Chiều ngày 13/01/2021, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với các Phân viện tại thành phố Huế, khu vực Tây Nguyên và tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; các đồng chí đại diện các Vụ, đơn vị chức năng thuộc, trực thuộc Bộ; đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ. Về phía Học viện có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện.

IMG_0408

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các đồng chí: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng. Thư ký Hội nghị gồm các đồng chí: ThS. Hà Xuân Nhung – Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ và ThS. Lê Thị Quỳnh Nga – Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021. Năm 2020, dù đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sự ủng hộ của các đơn vị chức năng của Bộ và sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đạt được những dấu ấn mới trong hành trình phát triển của Học viện.

IMG_0411

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm; thảo luận, trao đổi về những giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của Học viện trong năm 2021; lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Học viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Trình bày Báo cáo tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tại Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Do đó, việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị tại Học viện đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn thực hiện tốt việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc lấy ý kiến góp ý cho các công việc quan trọng của Học viện được thực hiện nghiêm túc. Nhiều chủ trương quy chế cần sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Học viện được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn triển khai. Việc góp ý những chủ trương lớn của Học viện ở các đơn vị cũng diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Học viện cũng ban hành mới và thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm quản lý, triển khai, thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực công tác.

IMG_0422

TS. Nguyễn Đăng Quế trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2021, Học viện đề ra 03 phương hướng và 06 nhiệm vụ chủ yếu với tinh thần “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại”, tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện, phấn đấu xây dựng Học viện phát triển ngang tầm khu vực.

Hội nghị đã nghe Báo cáo về công tác thi đua – khen thưởng do ThS. Lê Hoàng Anh – Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ trình bày; Báo cáo về công tác của Ban Thanh tra nhân dân do PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 do TS. Đặng Xuân Hoan trình bày. Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ viên chức, người lao động với mong muốn xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Học viện nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm 09 đồng chí với sự tín nhiệm cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà viên chức, người lao động Học viện đạt được trong năm 2020 trên các mặt công tác; nhắc lại kỷ niệm khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ cách đây gần 5 năm, trong số các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trưởng đến làm việc, Học viện là đơn vị Bộ trưởng đến làm việc đầu tiên; Bộ trưởng luôn xác định Học viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị, Học viện có đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm, có học hàm, học vị cao, đáp ứng tốt công tác nghiên cứu và giảng dạy; đồng thời, có hệ thống các cơ sở, phân viện trên khắp cả nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

IMG_0471

Đồng chí Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Vĩnh Tân bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về việc tập thể viên chức, người lao động Học viện tiếp tục đoàn kết hơn nữa, các tổ chức công đoàn, nữ công của Học viện phát huy tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động Học viện, tham mưu kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám đốc các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo lợi ích, chế độ cho viên chức, người lao động trong bối cảnh Học viện thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và kết luận của Thanh tra Bộ trong việc giải quyết số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị Học viện cần phải nỗ lực, đổi mới hơn nữa trong các mặt công tác, tạo nhiều việc làm và nguồn thu hơn nữa để viên chức, người lao động của Học viện tiếp tục được đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Học viện theo quy định của Nghị định 106 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhấn mạnh bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, Học viện muốn phát triển ngang tầm khu vực thì không có cách nào khác là phải hội nhập sâu rộng hơn nữa, mở rộng hơn nữa công tác hợp tác quốc tế và làm tốt công tác tham mưu chính sách cho Bộ Nội vụ và các cấp lãnh đạo; Bộ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới toàn thể viên chức, người lao động Học viện cần quán triệt và vận dụng hiệu quả Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong chỉ đạo triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, đặc biệt là cung ứng dịch vụ công phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, đề cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng toàn thể viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, thống nhất, chủ động, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng vị thế, uy tín và bề dày lịch sử phát triển của Học viện, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Nội vụ và Bộ trong năm 2021./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_0377IMG_0384IMG_0392

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Hội nghị

Screenshot_1

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu

IMG_0402

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Screenshot_5

ThS. Lê Hoàng Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị

IMG_0433

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Screenshot_7

TS. Bùi Huy Tùng trình bày đề án nhân sự Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022

IMG_0438

ThS. Bùi Văn Hà – Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý bồi dưỡng phổ biến thể lệ bầu cử Ban Thanh tra nhân dân

IMG_0440IMG_0451

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân Học viện

IMG_0462

ThS. Đào Thị Loan – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện trình bày tham luận tại Hội nghị

IMG_0465

TS. Nguyễn Quỳnh Nga – Giảng viên Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trình bày tham luận tại Hội nghị

IMG_0468

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày tham luận tại Hội nghị

IMG_0479

ThS. Hà Xuân Nhung trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị

IMG_0486

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung – Hoàng Hậu

Comments are closed.