Hội thảo khoa học góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước

(napa.vn) – Sáng ngày 23/12/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học góp ý tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với 03 Phân viện tại TP.Huế, khu vực Tây Nguyên và tại TP.Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở; TS. Lê Toàn Thắng – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công; TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính; các giảng viên, nhà khoa học của các Khoa chuyên môn; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao cho Học viện đảm nhận, trong những năm qua, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ này và được các cấp lãnh đạo cũng như học viên đánh giá cao và phản hồi tích cực về chương trình bồi dưỡng; nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng, và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới trong trong xu thế hội nhập là hết sức cần thiết, việc xây dựng và hoàn thiện các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước được Học viện triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc và khẩn trương. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải và PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đồng chủ biên cùng đội ngũ các giảng viên của Học viện thực hiện, tài liệu được xây dựng một cách công phu, khoa học, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý của các nhà khoa học vào bản thảo tài liệu để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi đưa vào giảng dạy chính thức.

IMG_9778

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo

Theo đó, tài liệu đã được nhóm tác giả biên soạn tuân thủ theo đề cương chi tiết và tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý theo đúng quy định. Mục đích và yêu cầu của tài liệu phù hợp và sát với đối tượng bồi dưỡng theo đúng khung chương trình được Bộ Nội vụ phê duyệt; các nội dung của tài liệu được triển khai đúng với mục tiêu đã được đặt ra, trong đó có các nội dung về, kiến thức, kỹ năng và thái độ; các mục với nội hàm có kết cấu logic; các mục và tiểu mục cũng như nội dung của mỗi chuyên đề có kết cấu chặt chẽ, mạc lạc, phù hợp với nội hàm tên của chuyên đề, với những nội dung dễ hiểu, dễ cập nhật, có tính chọn lọc và định hướng. Các nội dung đặt ra có tính khoa học, khái niệm được diễn giải chi tiết, gắn với những vấn đề nghiên cứu ứng dụng một cách cụ thể và chi tiết giúp học viên có thể tự nghiên cứu, bổ sung thêm tư liệu và phát huy được năng lực của người học. Việc triển khai những nội dung các chuyên đề đã bám sát theo yêu cầu đặt ra của chương trình.

IMG_9804

PGS.TS. Ngô Thành Can – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_9809

TS. Đỗ Thị Kim Tiên – Phó trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung tài liệu như: kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; làm rõ thêm một số khái niệm trong tài liệu để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn tài liệu; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; chú giải rõ một số từ viết tắt; bổ sung trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo; bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo của nước ngoài; các nội dung trong tài liệu cần tương thích với nội dung của các tài liệu bồi dưỡng khác của Học viện để đảm bảo tính thống nhất…Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất về cơ bản, tài liệu đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, hình thức của tài liệu theo quy định của Học viện và Bộ Nội vụ.

IMG_9777

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải tổng kết Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà khoa học tham dự Hội thảo đối với tài liệu, coi đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm tác giả biên soạn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của tài liệu, hoàn thiện và đưa vào bồi dưỡng trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

IMG_9783

TS. Nguyễn Khánh Ly – Giảng viên Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo

IMG_9786

TS. Đặng Thị Minh – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_9790

TS. Vũ Xuân Thanh – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo

IMG_9793

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

IMG_9794

TS. Bùi Thị Thùy Nhi – Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công phát biểu tại Hội thảo

IMG_9797

TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo

IMG_9799

TS. Phạm Ngọc Hà – Giảng viên Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo

IMG_9810

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Trần Trung

Comments are closed.