Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 17/8/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện thảo luận các vấn đề về hình thức thi hết học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong điều kiện Covid-19 và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

ĐXH1

TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, thành viên Hội đồng đã trình bày báo cáo về việc quy định hình thức và tổ chức đánh giá học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và xin ý kiến Hội đồng để tham mưu cho Giám đốc Học viện ban hành Quyết định trên.

Hoàng Mai

PGS.TS. Hoàng Mai báo cáo tại cuộc họp.

Về hình thức đánh giá các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia được căn cứ theo Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; đồng thời căn cứ thực tiễn đào tạo sau đại học tại Học viện, Ban Quản lý đào tại Sau đại học xin ý kiến Hội đồng về việc bổ sung phần quy định các hình thức đánh giá học phần trong nội dung đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý kinh tế, với các hình thức: Thi viết; Viết tiểu luận; Thi trắc nghiệm; Báo cáo chuyên đề; Thi vấn đáp.

Về tổ chức đánh giá các học phần thuộc Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học dự kiến: Điều chỉnh việc tổ chức thi kết thúc học phần thạc sĩ theo hình thức thi viết, tập trung, trực tiếp sang hình thức thi viết tiểu luận; Yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày Tiểu luận do Ban Tổ chức cán bộ (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng) phối hợp với các Khoa chuyên môn và Ban Quản lý đào tạo Sau đại học thống nhất, trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến trao đổi thẳng thắn, khách quan về việc lựa chọn hình thức thi hết học phần và việc tổ chức đánh giá các học phần cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phần nội dung thứ hai của cuộc họp, các thành viên Hội đồng được nghe đại diện Ban Tổ chức cán bộ trình bày về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đối với các vị trí dự kiến tuyển dụng.

Ng Huy Hoàng

 ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo tại cuộc họp.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, để chuẩn bị triển khai công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật, được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ xin ý kiến Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đề xuất tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đối với 03 vị trí Giảng dạy, Nghiên cứu viên và Thư viện viên của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm đối với các nội dung trên. Các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến để thống nhất tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm đối với các vị trí dự kiến tuyển dụng; đồng thời các thành viên Hội đồng đều thống nhất việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Học viện phải đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Vân Hạnh

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Đinh Văn Tiến

GS.TS. Đinh Văn Tiến, Nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

TS Vũ Thanh Xuân

TS. Vũ Thanh Xuân, Nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Ng Đăng Quế 1

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Lương Thanh Cường

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

1. Huỳnh Văn Thới

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

Oanh

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước, Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp.

3. Ng Thị Hồng Hải

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp.

4. Đặng Khắc Ánh

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

5. BH Tùng

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp.

6. Ng Tiến Hiệp

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại cuộc họp.

Đặng Thành Lê

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp.

Ng Văn Hậu

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu 1

Đại biểu

Các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

 

Comments are closed.