Kế hoạch thi ĐGNL Tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho sinh viên và thí sinh dự tuyển đầu vào thạc sĩ, tại Học viện Hành chính Quốc gia (Đợt 4 – năm 2023)

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Phiếu đăng ký dự thi

Comments are closed.