Kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt IV năm 2017 (tại Học viện Hành chính Quốc gia, phân viện khu vực Tây Nguyên)

scan0297scan0298scan0299scan0301scan0300

Comments are closed.