Khoa Đào tạo Bồi dưỡng Công chức và Tại chức

KhoaBD

THÀNH LẬP: Năm 1992, Khoa  Đào tạo, Bồi dưỡng công chức và tại chức được tách ra từ Ban Đào tạo và  thành lập theo Quyết định số 659/QĐ/HCQG- TCCB ngày 18-10-2002 của Giám đốc Học viện.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Xây dựng chiến lược và kế hoạch mở các lớp đào tạo tại chức, tiền công vụ và bồi dưỡng hàng năm;

– Triển khai việc tổ chức mở các lớp theo kế hoạch đã duyệt, quản lý việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế giảng dạy, học tập của Học viện Hành chính quốc gia nay là Học viện Hành chính;

– Phối hợp với các khoa, ban, viện trong Học viện nghiên cứu đề xuất việc xây dựng và cải tiến chương trình, nội dung giảng dạy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước;

– Tham mưu cho Lãnh đạo Học viện xây dựng các chế độ chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện;

– Theo dõi, giúp đỡ các trường chính trị ở các địa phương và trường quản lý cán bộ của các bộ, ngành trung ương về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước;

– Tổng hợp báo cáo trình Chính phủ và Bộ Nội vụ về tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chung cho cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

Hiện nay, Khoa có 43 người; trong đó: có: 02 phó giáo sư; 2 tiến sĩ; 16 thạc sĩ và 24 cử nhân.

– Trưởng khoa                         : PGS.TS. Hoàng Văn Chức, Giảng viên cao cấp, ĐT 04. 3835.9869.

– Phó Trưởng khoa                 :  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đào

–                                              :  TS. Phạm Đức Chính

:   ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Về cơ cấu tổ chức, Khoa được Tổ chức thành 3 đơn vị, trong đó có 02 đơn vị gọi là Tổ Chuyên quản (tương đương cấp phòng) và 01 Trung tâm.

– Tổ Chuyên quản Bồi dưỡng :

+ Tổ trưởng                : ThS. Tống Đăng Hưng

+ Tổ phó                     :

– Tổ Chuyên quản Tại chức:

+ Tổ trưởng                : ThS. Phùng Văn Hiền

+ Tổ phó                     :

– Trung tâm hành chính doanh nghiệp:

+ Giám đốc: TS. Phạm Đức Chính. ĐT: 043. 7734426

+ Phó Giám đốc: ThS. Mai Danh Huấn

Điện thoại: ; 37.735430; 38.359870; 37.734084; 37.734.062; 37.734.085

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

– Tập thể: Từ năm 2002 tới nay là đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Cá nhân:

+ 01 người được tặng Huân chương lao động Hạng 3

+ 3 người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ 3 người được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

+ 9 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

+ Hàng năm, trên 80% cán bộ, viên chức được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>