Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 20/4/2024, tại Hội trường tầng 2, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương học tại Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

 IMG_7772

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi Lễ, TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trang trọng công bố Quyết định số 2550/QĐ-HCQG và 2552/QĐ-HCQG ngày 19/4/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

IMG_7809

 TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện.

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức do Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia. Trong những năm qua Học viện Hành chính Quốc gia luôn khẳng định vụ thế là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, nghiên cứu khoa học hành chính, tham mưu và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 4 và 5 năm 2024 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tại Học viện Hành chính Quốc gia. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

IMG_7715

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề với tổng thời gian 80 tiết, trong đó có 03 chuyên đề kiến thức, 05 chuyên đề kỹ năng, 02 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 01 bài kiểm tra. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp Vụ và vai trò của lãnh đạo cấp Vụ trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

 IMG_7641

Học viên Nguyễn Đức Sơn phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên Nguyễn Đức Sơn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hưng Yên gửi lời gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện và các Thầy Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

IMG_7626cc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

NAPA Media, Phạm Hải Long

Comments are closed.