Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ cho Bộ Nội vụ

Sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ khóa I/2018 cho cán bộ, công chức là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Tới dự, về phía Bộ Nội vụ, có PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ. Về phía Học viện, có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng các học viên tham gia khóa học.

IMG_1839

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định về lớp học

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách hành chính không nằm ngoài mục tiêu phát triển, đó là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia, muốn thực hiện cải cách thành công thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Do đó, ngoài năng lực chuyên môn, sự tinh thông nghề nghiệp, đòi hỏi chúng ta phải năng động, sáng tạo và có tính nhân văn trong công việc, có đủ kiến thức và trình độ phù hợp. Vì vậy, việc tổ chức khóa bồi dưỡng là nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan; thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực mình phụ trách, tổ chức thực thi chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị. Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn và tin tưởng rằng, với chương trình bồi dưỡng này, các học viên tham gia khóa học sẽ hiểu rõ được vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp vụ; nhận thức được các thách thức đang đặt ra của nền hành chính nhà nước, yêu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực và có tư duy chiến lược, khả năng vận dụng, tổ chức triển khai hoạt động quản lý bảo đảm hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực; có khả năng chủ trì, đề xuất, xây dựng phương hướng phát triển các chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; tiếp cận các kỹ năng quản lý khoa học, hình thành cơ sở để thực hiện kỹ năng này trong thực tế công việc hằng ngày…

IMG_1848

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu

Thứ trưởng mong muốn Học viện Hành chính Quốc gia từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, xây dựng các loại hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng phù hợp với các đòi hỏi của tình hình mới và phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

IMG_1855

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước Tạ Ngọc Hải đại diện các học viện phát biểu

Thay mặt cho các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng chí Tạ Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia cùng các thầy, cô đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các học viên được tham gia vào khóa bồi dưỡng để cập nhật nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng lãnh đạo nhằm phục vụ cho lĩnh vực mình phụ trách cũng như công tác tham mưu chính sách, đề xuất phương hướng phát triển, cải cách nền hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 17/9 – 09/10/2018 với 12 chuyên đề được các giảng viên là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoa học, quản lý, hành chính nhà nước truyền đạt./.

Thu Hương

Comments are closed.