Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bô, công chức, viên chức của TP. Chí Linh

Chiều ngày 09/6/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Phòng Nội vụ TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bô, công chức, viên chức của TP. Chí Linh.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện có: ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; về phía TP. Chí Linh có: ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh; các cán bộ quản lý, chuyên viên tham gia phục vụ lớp học và cùng toàn thể học viên.

Phát biểu khai giảng, ThS. Lê Phương Thúy nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp nói riêng có vai trò quan trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và trực tiếp phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Đồng chí Lê Phương Thúy - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ ảnh

Đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức rằng mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng không chỉ đơn thuần là được cấp chứng chỉ để bảo đảm đủ điều kiện cho kỳ thi nâng ngạch, mà quan trọng hơn, đây còn là cơ hội để các học viên bổ sung những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác nhau phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh phát biểu tại buổi lễ

Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh phát biểu tại buổi lễ

Nội dung chương trình học gồm 18 chuyên đề giảng dạy được chia làm 3 phần: Phần kiến thức về nền hành chính nhà nước gồm 8 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức hành chính nhà nước; Phần kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ gồm 2 chuyên đề nhằm làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ cũng như thực tế quản lý nhà nước ở các bộ, ban ngành và các địa phương; Phần những kỹ năng cơ bản gồm 8 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ như các vấn đề thực hiện chức năng, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo cáo… Học viên được tham gia kiểm tra 02 bài và làm 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công chức, viên chức của mình. ảnh 1: Đồng chí Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại buổi lễ.

Toàn canh buổi lễ

Toàn canh buổi lễ

Comments are closed.