Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Khoa năm 2013

Ngày 23/12/2013 tại phòng họp D nhà A, Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự đã tổ chức buổi nghiệm thu chuyên đề nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013 cũng như hoàn thiện hệ thống giáo trình phục vụ công tác giảng dạy.

Tham dự buổi hội thảo có: Hội đồng khoa học của Khoa, Đại diện Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính và toàn bộ giảng viên Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự.

Tại buổi làm việc, Hội đồng khoa học đã triển khai nghiệm thu 4 nhóm đề tài thuộc 2 tổ bộ môn:

Bộ môn Quản lý Nguồn nhân lực với 2 nhóm đề tài:

  • Mô hình Quan hệ Lao động trong tổ chức Hành chính Nhà nước
  • Tuyển dụng công chức tại một số quốc gia trên thế giới

Bộ môn Tổ chức bộ máy nhà nước với 2 nhóm đề tài:

  • Nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình tỉnh trưởng ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng vào Việt Nam hiện nay.
  • Lý thuyết về tổ chức và phát triển tổ chức

Sau mỗi báo cáo của từng nhóm đề tài, Hội đồng khoa học đã công nhận những đóng góp cũng như sự lao động nghiêm túc của các nhóm trong điều kiện thực hiện còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng đều đưa ra những ý kiến trao đổi, bổ sung những vấn đề còn thiếu sót, còn bất cập để nội dung mỗi đề tài được hoàn thiện hơn.

Kết quả của buổi làm việc không chỉ đem lại giá trị về mặt khoa học mà còn là những định hướng để Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự triển khai các công tác nghiên cứu và giảng dạy của Khoa.

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>