Nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công

(napa.vn) – Sáng ngày 14/7/2021, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quản lý công, mã số 9340403 cho nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith với đề tài “Chất lượng đội ngũ công chức tại các Ban Tổ chức Tỉnh ủy nước CHDCND Lào” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đặng Khắc Ánh và TS. Vũ Thanh Xuân. Lễ bảo vệ được thực hiện theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu tại Trung tâm Học viện tại Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào tại Thủ đô Viên Chăn.

Tham dự Lễ bảo vệ có TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Mai – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; TS. Lê Anh Xuân – Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học; các thành viên Hội đồng đánh giá luận án (gồm 07 thành viên), đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các nghiên cứu sinh nước CHDCND Lào đang học tập tại Học viện. Tại điểm cầu Thủ đô Viên Chăn có đồng chí Vilayvanh Phengsavath – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và gia đình, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith.

IMG-6286

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải chủ trì buổi Lễ

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith. Với 03 công trình công bố trên 02 tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín tại Việt Nam và 01 công trình đăng tải trên tạp chí khoa học của Liên bang Nga, tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith với mục tiêu cấp thiết đó là nghiên cứu, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy theo các tiêu chí năng lực, trình độ, thái độ, kỹ năng, luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước CHDCND Lào.

napa.vnIMG-6294IMG-6296

Nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith trình bày kết quả nghiên cứu

Luận án đã có những đóng góp mới về trong nghiên cứu, cụ thể: Một là, hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện lý thuyết về chất lượng đội ngũ công chức. Chất lượng đội ngũ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy là tổng thể những đặc điểm, tính chất tạo nên giá trị của một tập thể những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong cơ quan giúp việc về công tác cán bộ của Tỉnh ủy, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chất lượng gồm có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ cấu và kinh nghiệm công tác. Chất lượng công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như: nhận thức cá nhân; thể chế quản lý công chức; công tác cán bộ; môi trường và điều kiện làm việc; điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Hai là, bên cạnh những ưu điểm có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghề nghiệp đang được nâng lên thì công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng có những hạn chế như trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chưa cao, một số công chức có biểu hiện sa sút phẩm chất, chất lượng công việc còn mức độ. Hạn chế đó là do quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng, môi trường làm việc bị bó hẹp do đặc thù; chế độ, chính sách tiền lương và công tác khen thưởng, kỷ luật chưa thực sự tạo động lực; các tiêu chí đánh giá chất lượng chưa hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thực sự phát huy tác dụng. Ba là, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy CHDCND Lào cần phải trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Lào về công tác cán bộ; gắn với xây dựng hệ thống chính trị; có cơ cấu hợp lý, đủ đức, đủ tài đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp phát triển của địa phương; phù hợp với điều kiện, đặc điểm theo vùng miền; gắn với cải cách hành chính. Với quan điểm như vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại các Ban Tổ chức Tỉnh ủy nước CHDCND Lào cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Đổi mới công tác tuyển dụng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện chính sách; cải thiện điều kiện làm việc; hoàn thiện các tiêu chí đánh giá công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật.

IMG-6298

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia, Phản biện 1 nhận xét luận án của nghiên cứu sinh

IMG-6303

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Vân – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 2 nhận xét luận án của nghiên cứu sinh 

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ công chức trong các cơ quan tổ chức cấp tỉnh của nước CHDCND Lào; Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 18 Tỉnh ủy, Thành ủy của CHDCND Lào trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy; Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về cán bộ, công chức tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, các trường chính trị và hành chính tỉnh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

IMG-6321

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu chúc mừng nghiên cứu sinh

Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Đăng Quế nhiệt liệt chúc mừng nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công sau quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia. Kết quả đạt được của nghiên cứu sinh góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nước bạn Lào anh em của Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng.

IMG-6329

Đồng chí Vilayvanh Phengsavath phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi Lễ, đại diện cho cơ quan nơi nghiên cứu sinh công tác, đồng chí Vilayvanh Phengsavath – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng chí Lãnh đạo, các thầy cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith hoàn thành luận án của mình và tạo mọi điều kiện để các thế hệ cán bộ, công chức, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của CHDCND Lào học tập tại Học viện hoàn thành tốt chương trình học tập.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith được tổ chức theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến cũng như các quy định của Học viện Hành chính Quốc gia về đào tạo tiến sĩ. Kết thúc buổi bảo vệ, nghiên cứu sinh Sinnakhone Doungbandith đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích, giúp nghiên cứu sinh có thể hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất./.

Một số hình ảnh của Lễ bảo vệ Luận án:

IMG-6278

TS. Lê Anh Xuân công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

IMG-6309

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nhận xét luận án của nghiên cứu sinh

napa.vn

PGS.TS. Vũ Thị Loan – Trường Đại học Hải Phòng, Ủy viên Hội đồng nhận xét luận án của nghiên cứu sinh

IMG-6317

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh phát biểu tại buổi Lễ

IMG-6323

TS. Nguyễn Đăng Quế tặng hoa chúc mừng người hướng dẫn khoa học và nghiên cứu sinh

IMG-6334

Lãnh đạo Học viện cùng các thành viên Hội đồng và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trần Trung

Comments are closed.