Nhân sự của Khoa

 TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 

Liên Hệ: Phòng 423 – Nhà A

Điện Thoại: 0437734581

Email:hunghai2002vn@Yahoo.Com

 

 IMG_1446
PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGÔ THÀNH CAN

Liên hệ: Phòng 421 – Nhà A

Điện thoại: 0437736182

Email: ngothanhcan@yahoo.com

 
NGUYÊN TRƯỞNG KHOA

PGS. TS VÕ KIM SƠN

Liên hệ: Phòng 422 – Nhà A

Điện thoại: 0438343489

Email: khongcho1234@yahoo.com.vn

 

THƯ KÝ KHOA

TÔ THÙY ĐỨC

Liên hệ: Phòng 423 – Nhà A

Điện thoại: 0437734581

Email: thuyductn@gmail.com

 

 

Khoa gồm 2 bộ môn:

BỘ MÔN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC

 

Trưởng Bộ Môn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Email: Thuynapa05@Yahoo.Com

 

 

Phó Trưởng Bộ Môn

ThS. Nguyễn Hồng Hoàng
Email: Hoangtcns@Yahoo.Com

 

 

Phó Trưởng Bộ Môn

ThS. Lê Cẩm Hà
Email: Habinh8668@Yahoo.Com

 

 

 

 

 

 

 


ThS.   Đoàn Thị Bích Hạnh
Email: hanhdtb@napa.vn

 

Th.S Bùi Thị Ngọc Mai
Email:maingoc2962002@yahoo.com
ThS. Lê Thị Trâm Oanh
Email: oanhltt@nâp.vn
 

CN.    Đặng Thị Lý
Email:dangly.1002@gmail.com

 

 

 

CN.    Nguyễn Thị Mai
Email:mainguyennapa@gmail.com

 

 

CN.    Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Email:nguyenthingocphuong.tn@gmail.com

 

                               

                 ThS Hoàng Vĩnh Giang

Email: hoang.vinhgiang@yahoo.com

        

 

 

 

 

 

                                         

   

Th.S.    Nguyễn Trần Nam
Email:trannam.napa@gmail.com

 

 

CN. Trịnh Thu Hương

Email:huongtrinh.sp0812@gmail.com

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Trưởng Bộ Môn

ThS. Phan Văn Nhự
Email:Phannhu1964@Yahoo.Com


Phó Trưởng Bộ Môn:

ThS. Phan Anh Hồng
Email: Hongtcns@Yahoo.Com
 

 

 

 

 

ThS.  Phạm Thị Thanh Huyền
Email: ptth27@yahoo.com

 

 

ThS.  Nguyễn Thị Ngọc Lan
Email: lantcns@yahoo.com
 

 

 

ThS. Phạm Thị Giang

Email:giangphamtcns@gmail.com

 

CN.   Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Email:nhannguyen4289@gmail.com

 

CN.   Nguyễn Thị Mơ
Email:nguyenmoapa@gmail.com
 
 

 

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>