Quyết liệt cải cách hành chính

KTĐT – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến sáng nay 26/3 với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (TƯ) về cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ cộng vụ, công chức (CVCC).
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, trong năm 2014 dưới sự lãnh đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã đẩy mạnh triển khai CCHC, cải cách chế độ CVCC trên nhiều nội dung như: Tiến hành kiểm tra CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước. Qua đó, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực về thể chế, tổ chức bộ máy, về cải cách TTHC, cải cách chế độ CVCC.
Trong đó, các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, BHXH, đăng ký kinh doanh, xây dựng… được tập trung chỉ đạo quyết liệt về đơn giản hóa TTHC. Tính đến 1/1/2015, số giờ nộp thuế của DN đã giảm được 370/872 giờ, thời gian đăng ký tờ khai hải quan chỉ còn khoảng 3 giây, giảm được 50% số TTHC và thời gian khởi sự DN…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Các bộ, ngành địa phương trong năm qua ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL để đơn giản hóa 4.219/4.712 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề, đạt 89,5%.
Đáng chú ý, việc triển khai các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó đến nay, tại các bộ, ngành, cơ quan TƯ và tỉnh, TP trực thuộc đã kiện toàn ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC, kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm… Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện cơ chế mới, thí điểm trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.
Riêng Hà Nội, hiện đã đạt chỉ số CCHC xếp thứ 5/63 tỉnh thành. Trong năm qua, TP rất chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thông qua ứng dụng dịch vụ internet. TP đã xây dựng cả lộ trình kế hoạch cụ thể để thực hiện các DVCTT nhằm giúp DN và người dân đi thức hiện DVC nhanh gọn, đơn giản và thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, tại hội nghị, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng: Thời gian qua, hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chưa công bố được danh mục văn bản của Chính phủ và Thủ tướng, cũng như các bộ, ngành, địa phương phải dừng thi hành.
Việc tổ chức thực thi 25 nghị quyết của Chính phủ tại một số bộ, ngành còn chậm, việc đánh giá tác động TTHC còn hình thức nên chưa kịp thời loại bỏ hoặc thay thế được những TTHC không cần thiết, không hợp lý trong quá trình dự thảo. Đặc biệt, vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, còn phát sinh hiện tượng yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính ở một số bộ, địa phường còn hạn chế, trong đó số lượng DVCTT được cung cấp trên các trang/cổng thông tin điện tử dù ngày càng tăng song chủ yếu là mức độ 1-2.
Trong năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: Với tư cách cơ quan thường trực thực hiện công tác CCHC và cải cách chế độ CVCC, Bộ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, Bộ xác định đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC nhất là những TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, DN, coi đây là khâu đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC” đảm bảo tiến độ và hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra.
Trong đó, tập trung xây dựng vị trí việc làm ở mọi cơ quan, tổ chức từ TƯ đến địa phương, phấn đấu đến tháng 6/2015 đạt 70% bộ, ngành, địa phương hoàn thành xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; hoàn thành rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức trước tháng 6/2015.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến để cụ thể hóa chương trình kế hoạch; các địa phương nắm bắt tinh thần hội nghị để tiếp tục chỉ đạo CCHC, cải cách chế độ CVCC sao cho năm 2015 đạt được kết quả rõ nét, cụ thể hơn, nhằm phục vụ tốt người dân DN, nâng cao hiệu lức hiệu quả quản lý điều hành, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH.
Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2014 và mấy tháng đầu 2015, công tác CCHC và cải cách chế độ CVCC đã được Chính phủ và các bộ ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện hiệu quả, từ cải cách cơ chế chính sách đến cơ chế một cửa liên thông, trung tâm dịch vụ hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính… đều có tiến bộ, đóng góp vào thành quả chung về kinh tế-xã hội cả nước. Tuy nhiên, không thể thỏa mãn những kết quả này mà các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy để khắc phục những hạn chế về CCHC.
“Đâu đó vẫn còn TTHC không còn phù hợp, gây phiền hà cho Nhân dân, nhiều quy định trong những nghị định đến quyết định, thông tư… không hợp lý mà chưa được điều chỉnh, nhiều quy định gây tốn kém mà chỉ cần đưa CNTT vào là có thể thay đổi được nhưng vẫn rất chậm chạp. Việt Nam đã hội nhập nhưng vẫn còn nhiều cơ chế chính sách gây phiền hà, dù đã có rà soát mà sửa đổi rất chậm. Nhiều chức năng nhiệm vụ của tổ chức này tổ chức khác còn chồng chéo, thiếu phối hợp giữa các cơ quan”, Thủ tướng nhận xét.
Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức chưa đạt yêu cầu. Người dân không hài lòng về nhiều TTHC mà nguyên nhân nhiều khi không phải do quy định nhà nước mà do chính phẩm chất, tận tình phục vụ của cán bộ. Trong khi đó, vai trò kiểm tra của cơ quan chức năng chưa được thực thi nghiêm túc. Cùng cơ chế chính sách như nhau nhưng giữa các địa phương lại có chỉ số môi trường cạnh tranh khác nhau, cũng chính do vai trò lãnh đạo của chính quyền, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ.
“Những việc chưa làm được, chúng ta phải nghiêm túc nhận trách nhiệm, trong đó bản thân tôi và Chính phủ cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm”, Thủ tướng thẳng thắn nói.
Theo người đứng đầu Chính phủ, để CCHC, cải cách chế độ CVCC nhiều khi không cần đầu tư nhiều tiền bạc mà cần nhất chính là ý chí, quyết tâm. Trong thời đại hội nhập sâu, yếu tố quyết định thành công của một quốc gia chính là năng lực cạnh tranh. Muốn điều này, phải có môi trường đầu tư thuận lợi, quản lý hiệu quả. Trước hết, các cấp ngành, địa phương phải nhận thức quán triệt sâu sắc việc cải cách TTHC, cải cách thể thế là khâu đột phá, vì thế phải là nhiệm vụ thường xuyên, có kế hoạch cụ thể, có kiểm tra thường xuyên và xử lý cán bộ-không đảm bảo trách nhiệm thì điều chuyển.
Vấn đề cải cách thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh phải tuân thủ mục tiêu phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. “Đã là kinh tế thị trường thì phải thực hiện đẩy đủ các nguyên tắc: Cạnh tranh, bình đẳng, công khai minh bạch, phân bổ nguồn lực theo thị trường, giá cả theo thị trường. Hoàn thiện thể chế cũng phải bám sát Hiến pháp, bảo đảm quyền con người, tự do dân chủ. Ngoài ra, từ luật đến nghị định, thông tư… mỗi khi định ban hành theo thẩm quyền, các cơ quan phải chú ý đảm bảo cả tính hợp pháp và tính khả thi, không thể vừa đưa ra đã phải sửa, cũng không thể kéo dài tình trạng luật có hiệu lực rồi vẫn lại đợi thông tư…”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Về cải cách TTHC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cần coi đây là khâu quan trọng cần tập trung hiệu quả. Trong đó chú ý, những TTHC nào liên quan trực tiếp đến người dân thì phải tập trung cải cách, sao cho tạo thuận lợi nhất cho người dân, như thế mới là nhà nước phục vụ, chính quyền phục vụ. Song, thông thoáng không có nghĩa là không quản lý. Muốn vậy, phải rà soát lại các quy định để đề xuất sửa đổi cụ thể, không thể nói chung chung; đưa ứng dụng CNTT vào để giải quyết nhanh, đồng thời để kết nối các bộ ngành trong giải quyết TTHC.
Trong cải cách chế độ CVCC, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương khi xây dựng đề án vị trí việc làm phải trên cơ sở từng cơ quan cụ thể, trong đó Bộ Nội vụ thống nhất đề án về quy trình, quy chế, mục đích, yêu cầu, chứ không thể mỗi nơi mỗi kiểu, lại phải hết sức chặt chẽ. Đặc biệt, một nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt là đẩy nhanh chính quyền điện tử-việc này không thể chậm trễ hơn. Thông qua internet để giải quyết các DVC phục vụ người dân, DN, để họ không cần đến các cơ quan gặp cán bộ nữa mà qua mạng hết; đồng thời để kết nối giữa các cơ quan nhà nước, nhằm giảm thời gian, tiền bạc…
“Các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết liệt sao cho công tác CCHC năm nay đạt cao nhất các chỉ tiêu đề ra, có chuyển biến thực sự, được cả xã hội công nhận. Kết quả phải cụ thể, giảm được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiền…. cho người dân. Nếu chúng ta làm tốt điều đó thì sẽ góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội, sẽ là tiền đề để tiến hành tốt đại hội Đảng các cấp. Ngược lại, làm tốt Đại hội Đảng, lựa chọn được những cán bộ tốt cũng chính là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, TP xác định các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC: Tiếp tục tổ chức rà soát bộ máy để tinh giản biên chế, làm sao vừa phải tinh gọn vừa phải phù hợp với tính chất đô thị; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và chất lượng DVC, công khai minh bạch, nâng cao mức độ trong các DVC để phục vụ người dân nhanh nhất; cải cách chế độ CVCC để tăng năng lực và kỷ cương công chức; tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành.
Hà Nội kiến nghị tới đây, các quy trình giải quyết TTHC phải được quan tâm chú trọng quan tâm sao cho vừa cải tiến, vừa quản lý được chặt chẽ, vừa phải ngắn gọn linh hoạt, nhất là với những TTHC liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư… Đặc biệt trong việc phân cấp cho địa phương: Khi đã phân cấp rồi, T.Ư cần tin tưởng, giao trách nhiệm và địa phương phải chịu trách nhiệm về việc được giao, tránh tình trạng địa phương được phân cấp rồi mà vẫn phải gửi lên cơ quan cấp trên để có ý kiến trước khi phê duyệt ban hành chính sách mới.

Comments are closed.