Thông báo: Thời gian bảo vệ Đề án

Danh sách các bàn bảo vệ đề án kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018.

Tải về danh sách tại đây

Comments are closed.