Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với NCS

 Thực hiện quy chế đào tạo Tiến sỹ của Học viện Hành chính quy định về công tác sinh hoạt khoa học định kỳ với Khoa chuyên môn của Nghiên cứu sinh, ngày 18/01/2013, tại phòng họp D nhà A, Học viện Hành chính, Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự đã tổ chức sinh hoạt khoa học với các nghiên cứu sinh. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có các thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa (bao gồm: TS. Nguyễn Thị Hồng Hải; PGS.TS Võ Kim Sơn, TS. Chu Xuân Khánh, Th.S Nguyễn Thị Thanh Thủy, Th.S Phan Văn Nhự);  đại diện Khoa Sau đại học (TS. Hoàng Mai; Th.S Phong), các giảng viên của Khoa và 9 Nghiên cứu sinh được phân công về sinh hoạt chuyên môn tại Khoa.

      Trong buổi sinh hoạt khoa học, các NCS đã báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch nghiên cứu (có bản báo cáo kèm theo), đề cương nghiên cứu chi tiết của Luận án trước Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa. Trên cơ sở đó, các thành viên trong Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa đã đưa ra những góp ý hữu ích cho các Nghiên cứu sinh trong việc thực hiện Luận án như góp ý về tên đề tài, giả thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các vấn đề khác liên quan mật thiết với Luận án. Qua đó, các Nghiên cứu sinh có thể định hướng lại hướng nghiên cứu và cách thức thực hiện Luận án trong thời gian tới.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>