THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH

https://drive.google.com/drive/folders/1UfDqhB46XYRrHrEbHbzN1o3ebI9bA0LM?usp=sharing

2. MẪU DÀNH CHO NHÀ KHOA HỌC

Lý lịch khoa học

Thư giới thiệu

3. MẪU DÀNH CHO THÍ SINH

Ban cam ket

Công văn giới thiệu

Đơn xin dự tuyển

Huong dan xếp Danh muc tai lieu tham khao

Ly lich KH dành cho người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Mẫu Bai luan

Mẫu Trang bìa tập công trinh

VB đồng ý của đồng tác giả

4. Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký online

Huong dan lam ho so dự tuyển ĐTTĐ tiến sĩ năm 2018

Comments are closed.