image007_cuon

Chi bộ sinh viên 1 kết nạp đảng viên mới

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Sinh viên 1, nhiệm kỳ 2012 – 2015 về công tác phát triển đảng. Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2014, được sự chuẩn y của Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện, ...