IMG_5891

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 15/10/2020 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm chuẩn bị công tác tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 và phân công nhiệm vụ giảng dạy các h...