13-3

Định hướng nghiên cứu, giảng dạy về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng tại Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong hoạt động văn phòng, văn thư, lưu trữ, đặc biệt với các nền tảng công nghệ số là xu thế toàn cầu. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn ...
1

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023 và trao giải Cuộc thi “Thiết kế Logo Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng”...

(napa.vn) – Nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên, sáng ngày 05/7/2023 tại Hội trường tầng 2, cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn,...
1

Giới thiệu chung về Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

I. THÀNH LẬP         Dấu mốc lịch sử xây dựng và phát triển Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính là sự ra đời của Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật hành chính với vị trí là bộ môn độc lập thuộc Học viện the...