Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 65/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

74CE8C95-109A-4F93-8392-423F7786A7BC

12461821-2ED2-4416-93FF-6E7E50EFB40C

F762A91E-E526-454F-9138-C982BDBBE746

B24EF416-CD08-43BB-BD18-1A37FEB9E2A0

A217D85E-EA0B-4FBB-A40A-D46380E6799C

Comments are closed.