Giới thiệu chung về Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

I. THÀNH LẬP

        Dấu mốc lịch sử xây dựng và phát triển Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính là sự ra đời của Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật hành chính với vị trí là bộ môn độc lập thuộc Học viện theo Quyết định số 21/HCQG-TCCB ngày 18/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

        Năm 1995, xuất phát từ yêu cầu phát triển của khoa học hành chính, Học viện đã quyết định thành lập Khoa Khoa học hành chính, tách ra từ Khoa Quản lý hành chính nhà nước và trên cơ sở Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật hành chính.

        Năm 1996, để tiếp tục phát triển Học viện, Khoa Khoa học hành chính được tách thành hai khoa mới, một khoa giữ lại tên cũ, còn một khoa lấy lại tên của Bộ môn tiền thân: Khoa Văn bản và Kỹ thuật hành chính theo Quyết định số 103/HCQG-TCCB ngày 11/3/1996 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa có hai Bộ môn: Bộ môn Văn bản hành chính và Bộ môn Kỹ thuật hành chính. Năm 1999, Khoa được tăng cường thêm Bộ môn Tin học hành chính.

        Năm 2006, Bộ môn Tin học hành chính được tách khỏi Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, và đến năm 2018, với chức năng nhiệm vụ được củng cố và tăng cường về giảng dạy chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Khoa được thành lập thêm Bộ môn Hành chính điện tử.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      Theo Quyết định 1196/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về văn bản học quản lý, công nghệ hành chính, kỹ năng hành chính. Khoa có tên quốc tế là Faculty of Documentation and Administrative technology.

      Khoa thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu các hệ đào tạo, bồi dưỡng về văn bản học quản lý; quản trị công sở; quản trị văn phòng; thủ tục hành chính; tin học; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý hành chính nhà nước và các nội dung khác liên quan đến công nghệ hành chính và kỹ năng hành chính;

- Giúp Giám đốc Học viện quản lý thống nhất các nội dung chuyên môn của Khoa đối với các bộ phận liên quan tại các Phân viện theo quy định của Học viện.

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa khi được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ 

Khoa có 38 cán bộ, giảng viên,  trong đó có 02 PGS.TS; 17 tiến sĩ; 19 thạc sĩ, trong đó 07 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.

– Lãnh đạo Khoa gồm có:

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa

+ TS. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa

+ TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng Khoa

–  Bộ môn Văn bản hành chính: gồm 13 giảng viên;

– Bộ môn Kỹ thuật hành chính: gồm 14 giảng viên;

– Bộ môn Hành chính điện tử: gồm 7 giảng viên.

–  Thư ký Khoa.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

        Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đang đảm nhận 10 môn học hệ đại học ngành quản lý nhà nước; 7 môn học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ quản lý công; 7 chuyên đề chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 5 chuyên đề chương trình chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp; 8 chuyên đề thuộc các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra các giảng viên của Khoa còn tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề của chương trình bồi dưỡng cho cán bộ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; các lớp bồi dưỡng về phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước các trường cán bộ quản lý các bộ, ngành và trường chính trị tỉnh, bồi dưỡng  kỹ năng ngắn hạn cho các bộ, ngành, địa phương như: Kỹ năng soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ công tác văn phòng; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Kỹ năng xây dựng và phát triển văn hoá công sở; Kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; Kỹ năng quan hệ công chúng; Nghiệp vụ thư ký lãnh đạo…

        Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức khác nhau: tham gia nghiên cứu đề tài các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, sách tham khảo; tham gia các cuộc hội thảo khoa học các cấp, toạ đàm khoa học; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành; tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

V. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

        Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính luôn giữ vững truyền thống là một trong những Khoa chuyên môn có tính đặc thù của Học viện và đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của Học viện Hành chính.Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa đã liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Cờ thi đua, Đơn vị tiêu biểu xuất sắc của các năm 2001; 2003; 2004; 2005; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2013; 2016, 2017, 2018

  • Được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen năm 2001.
  • Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003.
  • Cá nhân các cán bộ, giảng viên của Khoa hàng năm đều dạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ.

Trong giai đoạn tới, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm vụ của mình, tập trung thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

- Tiếp tục khẳng định trong nghiên cứu, giảng dạy các nội dung về kỹ thuật hành chính, công nghệ hành chính, văn bản hành chính theo hướng chuyên sâu về xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục, cách thức, phương pháp giải quyết công việc, phương pháp lãnh đạo, điều hành trong hoạt động quản lý; về văn hóa, phong cách làm việc mới của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu và bối cảnh mới; ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong từng khâu, từng bước của quy trình, thủ tục thực hiện.

- Phát triển đội ngũ giảng viên Khoa; từng giảng viên không ngừng học hỏi, tự rèn luyện, chuyển đổi bản thân, tạo được dấu ấn, hình ảnh sâu đậm trong lòng học viên, sinh viên về nhà giáo, nhà sư phạm tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời là nhà khoa học chuyên sâu trên mỗi lĩnh vực nghiên cứu của mình.

- Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, đúc kết bài học kinh nghiệm trong những giai đoạn qua, xây dựng tập thể Khoa ”Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Chia sẻ – Sáng tạo – Đổi mới”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm vụ được giao để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc .

Một số hình ảnh của Khoa:

1 2 3 4

                                                                               TRƯỞNG KHOA 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>