Resize of Cuc HQ

Đề xuất quy định thành lập Cục Hải quan

(Chinhphu.vn) –Dự thảo Nghị định quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang được Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra...