Công văn số 27/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chương trình bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên QLNN năm 2023

CV chieu sinh BD PP su pham cho giang vien QLNN 2023_0001-page-001

CV chieu sinh BD PP su pham cho giang vien QLNN 2023_0001-page-002

CV chieu sinh BD PP su pham cho giang vien QLNN 2023_0001-page-003

Comments are closed.