Giới thiệu chương trình thạc sỹ quản lý tài chính công liên kết giữa Học viện Hành chính với Đại học Tổng hợp Tampere (Phần Lan)

Đại học Tổng hợp Tampere là 1 trong 7 trường vùng lớn nhất đất nước Phần Lan – quốc gia có nền giáo dục được đánh giá là hiệu quả nhất thế giới. Đại học tổng hợp Tampere đào tạo nhiều ngành nghề với các chương trình từ cử nhân đến thạc sỹ và tiến sỹ. Đặc biệt, Đại học Tampere là trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính. 

Chương trình thạc sỹ quản lý tài chính công liên kết giữa Học viện Hành chính với Đại học Tổng hợp Tampere (Phần Lan) là một phần trong khuôn khổ thực hiện Đề Án 165 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm đào tạo các cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn hệ thống tín chỉ ETCS của Châu Âu và do các Giáo sư Phần Lan và Châu Âu giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh. Sau khi kết thúc quá trình học tập (hoàn thành các môn học và luận văn tốt nghiệp), các học viên được Đại học tổng hợp Tampere cấp bằng Thạc sỹ Quản lý tài chính công và có đủ điều kiện học tiếp lên Tiến sỹ ở bất kỳ trường nào ở châu Âu và Thế giới.

Chương trình gồm 2 hợp phần chính:

- Đào tạo nâng cao tiếng Anh : Các học viên được học tiếng Anh tập trung liên tục trong 4 tháng nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho quá trình học tập

- Đào tạo chuyên môn: Chương trình gồm 3 Modul với 11 môn và luận văn tốt nghiệp. Trong quá trình học chuyên môn, các học viên vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Anh nhằm đảm bảo yêu cầu về ngoại ngữ khi kết thúc chương trình

Phụ lục 1: Chương trình Thạc sỹ Quản lý tài chính công

Tổng số : 106ETCS 

       MÔĐUL 1: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

1.     Kinh tế công cộng và tài chính công, 8 ETCS

Môn học này cung cấp cho học viên các lý thuyết về chi tiêu công và kinh tế phúc lợi, phân cấp tài chính, nợ chính phủ (trái phiếu và các công cụ nợ khác), giá cả và phí sử dụng, trợ cấp chính phủ, tài trợ cho chính quyền địa phương. Mục đích của môn học này là cung cấp các kiến thức lý thuyết về kinh tế khu vực công và kỹ năng về phân tích chi tiêu công và hệ thống trợ cấp, hệ thống thu ngân sách

2.     Quản lý và lập kế hoạch chiến lược trong khu vực công, 6ETCS

Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và công cụ cần thiết để xác định các nguồn lực và môi trường cạnh tranh của các tổ chức. Môn học này cũng giải thích sự quan trọng phải xây dựng và duy trì một tầm nhìn chiến lược dài hạn cho các tổ chức. Học viên được khuyến khích mở rộng các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến thiết kế và thực thi một chiến lược cạnh tranh. Học viên cũng phải thực hiện các bài trình bày về các lý thuyết đương đại về chiến lược của tổ chức và các vấn đề liên quan để hiểu một tổ chức phát triển và thay đổi vị trí chiến lược của nó như thế nào.

3.     Ngân sách trung ương và chính quyền địa phương, 6 ETCS

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức về ngân sách chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.  Sinh viên sẽ nghiên cứu về các mô hình ngân sách, ngân sách đầu tư và ngân sách thường xuyên, cân bằng ngân sách và thực hiện ngân sách. Môn học giúp học viên thực hành ngân sách ở trung ương và địa phương thông qua các vấn đề chung về ngân sách và sử dụng các kỹ năng quản lý ngân sách và thảo luận phân tích của các nhà hoạch định chính sách.

4.     Kế toán công, báo cáo tài chính và kiểm toán, 6 ETCS

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các lý thuyết về kế toán khu vực công, các mẫu hình về báo cáo tài chính có thể thay thế nhau trong khu vực công, cách thức đánh giá và kiểm toán các báo cáo tài chính

MÔ ĐUL 2: ỨNG DỤNG VÀ MỞ RỘNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

5.     Cải cách tài chính công và quản lý tài chính công chiến lược, 6 ETCS

Môn học sẽ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cải cách và phát triển các hệ thống tài chính của khu vực công với nguyên tắc chiến lược, các vấn đề chiến lược trong cân bằng kinh tế của khu vực công, cách thức sử dụng nguồn tài chính tư nhân, sự hợp tác giữa công và tư, …. Môn học cũng nghiên cứu, phân tích về các vấn đề tài chính của chính quyền cấp địa phương.

6.     Thông tin cho các quyết định tài chính trong khu vực công, 6 ETCS

Môn học này sẽ tập trung xem xét cơ sở cho quá trình ra quyết định tài chính trong khu vực công. Nó chú trọng đến các vấn đề cụ thể liên quan đến các cách thức đo lường và đánh giá hiệu quả các hoạt động chính sách và của tổ chức công như: thông tin kế toán về chi phí, các đề xuất đầu tư công, đánh giá hiệu quả chi phí, đánh giá thực thi, đo lường thực thi của các tổ chức  công

7.     Kinh tế đô thị và vùng, 6 ETCS

Môn học này xem xét các ứng dụng cụ thể của kinh tế học trong các vấn đề về đô thị và vùng lãnh thổ. Nó cung cấp các khung, mô hình về kinh tế vùng và lãnh thổ, phân bổ và di chuyển lao động, vốn và các vấn đề liên quan đến phát triển vùng và lãnh thổ

8.     Chính sách công và đánh giá chương trình , 6 ETCS

Môn học này sẽ giúp học viên hiểu được quá trình ra quyết định chính sách công và thực hiện chính sách. Đồng thời môn học cũng cung cấp các mô hình đánh giá chính sách, chương trình, các cách thức đánh giá đầu ra và kết quả.

9.     Tài chính quốc tế và các tổ chức tài chính quốc tế, 6 ETCS

Quản lý tài chính quốc tế là một trong các lĩnh vực quan trọng và thú vị nhất trong thế kỷ 21. Với sự tự do hóa trong thị trường tài chính quốc tế và thị trường vốn con người trong suốt nửa cuối của thế kỷ này, các doanh nghiệp trở nên quốc tế hơn trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của môn học này là giới thiệu cho học viên các định chế tài chính quốc tế, các công cụ tài chính quốc tế, các chính sách kiểm soát thị trường tài chính, các quĩ tiền tệ và hỗ trợ phát triển chính thức.

10.  Thực hành, 5 ETCS

Nội dung phần này là áp dụng các lý thuyết đã học ở Mô đul2 vào thực tiễn và có thể được coi là một phần trong các môn học này . Sinh viên sẽ được tính điểm và được tính vào tổng số ETCS

11. Tiếng Anh: kỹ năng đọc và viết, 5ETCS

Khóa học này nhằm cải thiện cho học viên chương trình kỹ năng đọc và viết tiếng Anh đối với các nội dung học thuật có liên quan đến hành chính công và quản lý tài chính công. Đặc biệt, khóa học này sẽ giúp cho học viên các kỹ năng viết luận văn tốt nghiệp

 MÔ ĐUL 3:  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, 40 ETCS

12. Phương pháp nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp, 6 ETCS

Nội dung khóa học này sẽ trang bị cho học viên các phương pháp nghiên cứu, thực hiện luận văn tốt nghiệp.

   13. Luận văn tốt nghiệp và kiểm tra tốt nghiệp, 34 ETCS

 

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>