Giới thiệu sách

NĂM 2013

STT

Tác giả

Tên bài

Trang

Số

1 Nguyễn Anh Nga Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì 85 1
2 Trần Thanh Xuân Phát triển khoa học và công nghệ. Một số kinh nghiệm của thế giới 101 2
3 Nguyễn Thanh Lưu Quản lý xuyên văn hóa – Managing Across cultures Bảy chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu 102 3
4 Lương An Định Đảng và Hồ Chí Minh – cuộc song hành lịch sử 109 4
5 Tường Minh Anh Lối tư duy của tương lai 114 5
6 Nguyễn Văn Hậu Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam 119 6
  Trần Lưu Cạm bẫy trong quản lý 110 7
8 Lưu Kiếm Thanh Nghiên cứu chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước 113 8
9 Bùi Huy Khiên Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI 117 9
10 Vũ Nga Vi Quản lý công 101 10
11 Vũ Nhật Vi Phát triển kỹ năng lãnh đạo 93 11
12 Lương An Định Kỷ yếu Hội thảo “Sửa đổi Hiến pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước” 101 12

 

NĂM 2012

STT

Tác giả Tên bài Trang

Số

1 Trần Lưu Chinh phục các đợt sóng văn hoá 77 2
2 Nguyễn Thị Kim Chung Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay 82 3
3 Lê Thị Hương Tư tưởng Hồ Chí minh về một nhà nước dân chủ pháp quyền ở Việt Nam 78 4
4 Trần Lưu Tư tưởng văn hoá khái luận về triết học văn hoá 86 5
5 Lưu Kiếm Thanh Đạo đức công vụ 86 6
6 Trần Lưu Nguyễn Nhà lãnh đạo 3600 85 7
 7 Trần Lưu Kế toán quản trị 86 8
8 Anh Hoài Những mô hình quản trị kinh điển 86 9
9 Nguyễn Anh Nga Đo lường và đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước – những thành tựu thế giới và ứng dụng ở Việt Nam 86 10
10 Nguyễn Thị Kim Chung “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011: đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” 87 11
11 Vũ Nhật Vy Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài. Một số kinh nghiệm của thế giới 86 12

 

NĂM 2010 – 2011

STT Tác giả Tên bài Trang Số
1 Trần Bảo Trí Lợi thế cạnh tranh quốc gia 86 4
2 Hà Quang Thanh Nghiệp vụ hành chính văn phòng 82 5
3 Nguyễn Phương Anh Những đỉnh cao chỉ huy – cuộc chiến cho nền kinh tế thế giới 86 6
4 Lưu Kiếm Thanh Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh 90 7
5 Lương An Bình Tư duy tối ưu 82 8
6 Trần Bảo Chí Hỏi đáp về quyền con người 86 9
7 Phương Anh Hoài Tư duy đột phá 69 10
8 Trần Lưu Anh Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930 – 2007) 78 11
9 Lương An Định Sức mạnh thuyếp phục: 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng 74 12
10 Hồng Ngọc Chính quyền địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền công dân ở Việt Nam 79 2

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>