Hành chính doanh nghiệp

NĂM 2012 – 2013

STT Tác giả Tên bài Trang Số Năm
1 Nguyễn Viết Lộc – Trần Minh Hoàng Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 98 4 2013
2 Nguyễn Ngọc Bảo Chủ trương của AGRIBANK trong tái cấu trúc ngân hàng 79 5 2012
3 Nguyễn Thị Hồng Hải- Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thương mại điện tử và thanh toán điện tử tại Việt Nam 79 7 2012
4 Cảnh Chí Dũng Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự gắn với thực thi chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam 77 8 2012
5 Phạm Thị Hương Cơ chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 73 11 2012

 

NĂM 2010 – 2011

STT Tác giả Tên bài Trang Số

Năm

1

Thân Đức Nam Cienco5 trên bước đường hội nhập và phát triển thương hiệu 65 2 2010
2 Lê Kim Nga Công ty TNHH một thành viên Than Hòn Gai phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra 68 2 2010
3 Vũ Minh Huệ VIện Khoa học Công nghệ Tàu thuỷ 50 năm xây dựng và phát triển 71 2 2010
4 Trương Đình Sơn Vitranschart JSC 35 năm xây dựng và phát triển 80 6 2010
5 Hạnh Nguyên Tăm tre Bình Minh trong việc bảo vệ thương hiệu – một số đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước 77 7 2010
6 Phạm Hải Hoàng Công nghệ 3D – Panel hướng tới việc xây dựng nhà ở cho người nghèo,người thu nhập thấp 88 8 2010
7 Hoàng Văn Chúc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế nâng cao năng lực quản lý, sản xuất – kinh doanh có hiệu quả 76 5 2011
8 Nguyễn Thị Thuý Trở lại câu chuyện Tăm tre Bình Minh – Bàn về trách nhiệm của nhà báo 80 6 2011
9 Phạm Việt Thắng Trách nhiệm xã hội gắn với thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp 74 7 2011
10 Nguyễn Viết Lộc Đặc trưng văn hoá doanh nhân Việt Nam 77 7 2011
11 Nguyễn Thị Hạnh Công tác quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp quốc phòng – thực trạng và hướng hoàn thiện 81 7 2011

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>