Tình huống quản lý

NĂM 2013

STT Tác giả Tên bài Trang Số
1 Nguyễn Thị La Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 96 4
2 Trịnh Thị Thu Hương – Ngô Thị Kim Dung – Đinh Thị An Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 104 5
3 Ban Biên tập Về tình huống: Câu chuyện đình làng K 99 8
4 Ngô Thị Kim Dung Một vụ lách luật của cán bộ ngành Thuế 101 8
5 Đinh Thị Cẩm Lê – Nguyễn Thị La -

Nguyễn Thị Thuý Vân

Tình huống: Một vụ lách luật của cán bộ ngành Thuế 106 9

 

NĂM 2011

STT Tác giả Tên bài Trang

Số

1 Ban Biên tập Về tình huống Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai? 71 3
2 Nguyễn Thế Quyền Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 73 3
3 Đỗ Hồng Quyên – Phí Văn Hiếu – Đinh Thị Thanh Thuỷ – Nguyễn Thị Vinh Hương Về tình huống: Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 75 4
4 Ban Biên tập Về tình huống: Việc tịch thu xe ô tô có đúng pháp luật? 71 5
5 Nguyễn Thế Quyền Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 73 5
6 Nguyễn Thái Trường – Nguyễn Thị Kim Thanh Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 70 7
  Tạ Thuỳ Trang – Phí Văn Hiếu – Nguyễn Thị Phượng – Lê Ngọc Hưng Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 73 8
8 Ban Biên tập Về tình huống: Việc đền bù khi thu hồi đất có đúng pháp luật? 79 9
9 Nguyễn Thế Quyền Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 81 9
10 Nguyễn Quyết Thắng – Phí Văn Hiếu – Trương Khánh Hoàn Về tình huống: Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 68 11
11 Ban Biên tập Về tình huống: Việc giải quyết tranh chấp đúng hay sai? 70 12

 

NĂM 2010

STT Tác giả Tên bài

Trang

Số

1 Hoàng Tú Oanh – Phạm Văn Minh – Nguyễn Thế Quyền – Trần Thị Nguyệt – Đỗ Thị Hoa Về tình huống: “Bà D được quyền sử dụng bao nhiêu mét vuông đất?” 61 3
2 BBT Về tình huống: “Bà D được quyền sử dụng bao nhiêu mét vuông đất?” 72 4
3 Hoàng Tú Oanh Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế? 73 4
4 Nguyễn Thế Quyền – Tạ Thuỳ Trang – Nguyễn Diệu Tú – Hoa Thị Quỳnh Mai – Đỗ Thị Hoa Về tình huống: “Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế?” 68 7
5 BBT Về tình huống: “Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện V trong việc phân chia di sản thừa kế?” 80 9
6 BBT Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 81 9
  Trương Khánh Hoàn – Phạm Văn Minh – Nguyễn Thanh Hương – Nguyễn Thế Quyền Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 70 10
8 Ban Biên tập Về tình huống “Giải quyết theo hướng nào?” 76 11
9 Ban Biên tập Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai? 77 11
10 Nguyễn Thế Quyền -Trương Khánh Hoàn -Hoàng Thanh Giang – Phí Văn Hiếu Về tình huống: “Buộc thôi việc đối với ông V đúng hay sai?” 68 12

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>